Lesvoorwaarden

1. Men ontvangt van de tennisschool een factuur die binnen 14 dagen betaald moet worden op het rekeningnummer van &Tennis Academy. Door het invullen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de betalingsvoorwaarden en de lesreglementen. Iedereen die les neemt, moet een inschrijfformulier inleveren. Wanneer één persoon een formulier inlevert als enige van de groep, dan zal diegene alleen het gehele bedrag gefactureerd krijgen, tenzij anders doorgegeven aan &Tennis Adacemy.

2. De indeling van de groepslessen wordt gedaan naar niveau, leeftijd en beschikbaarheid. &Tennis Academy doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk in te delen in homogene groepen en tegemoet te komen aan de wensen van cursisten. Indien een groep op basis van de indeling noodgedwongen uit minder leden bestaat dan volgens opgave via het inschrijformulier, zullen de totale kosten van het lespakket worden verdeeld over de deelnemende cursisten. Cursisten hebben in dat geval het recht om zich na het ontvangen van de bevestigingsmail, die wordt verstuurd voor aanvang van het seizoen, terug te trekken, waarmee de lesplek voor de betreffende cyclus komt te vervallen.

3. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.

4. De les gaat altijd door op de aangegeven datum en tijd, tenzij expliciet anders aangegeven in het lesreglement of op de websites van LTC Keenenburg (www.ltckeenenburg.nl) en &Tennis Academy (www.entennisacademy.nl). Bij twijfel over de doorgang van lessen kunnen cursisten contact opnemen met de trainer of met &Tennis Academy (Yoran 0623713937). Een uitgevallen les wordt doorgeschoven naar een later te bepalen datum en tijdtip.

5. Mocht de aangewezen tennisleraar onverhoopt verhinderd zijn, kan de les worden overgenomen door een andere gekwalificeerde tennisleraar.

6. Indien lessen door eigen toedoen van de cursist worden gemist; worden deze niet ingehaald.

7. Een reeds aangevangen les die moet worden afgebroken door weersomstandigheden, wordt als gegeven beschouwd.

8. Als u verhinderd bent voor een tennisles, dient u dit minimaal 24 uur voor aanvang te melden bij uw leraar of bij &Tennis Academy.

9. In geval van blessures, ziekte, etc. van de leerling kan alleen tot teruggave van een pro - rata van het lesgeld worden overgegaan, als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders kan worden ingenomen.

10. Als u later met de groepslessen begint dient u de pro - rata kosten van de groepslessen te betalen plus 10 euro administratiekosten.

11. &Tennis Academy zal tennislessen die uitvallen door (weers)omstandigheden (regen, strenge vorst, dooi, een pandemie) inhalen, met een maximum van vijf inhaallessen per lesperiode.

12. Het volgen van een cursus is voor eigen risico, de tennisschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

13. De tennislessen van &Tennis Academy zijn uitsluitend bedoeld voor leden van LTC Keenenburg. Niet-leden kunnen gebruik maken van maximaal 5 proeflessen, waarna zij door de vereniging zullen worden benaderd en kunnen beslissen om, al dan niet, lid te worden van de vereniging.

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de &Tennis Academy volgens de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Tennisleraren (VNT).

De tennisschool zal in de periode 2021/2022 geen les geven op de volgende dagen/data:

2e Paasdag (5 april 2021)

Koningsdag (27 april 2021)

Meivakantie (1 t/m 9 mei 2021)

Hemelvaartsdag (13 mei 2021)

2e Pinksterdag (24 mei 2021)

Zomervakantie (17 juli t/m 29 augustus 2021)

Herfstvakantie (18 t/m 24 oktober 2021)

Kerstvakantie (25 december 2021 t/m 7 januari 2022)

Voorjaarsvakantie (28 februari t/m 6 maart 2022)